Англи хэлний дүрмийн бус үйл үгс

VerbPast tensePast participleМонголоор
Abideabided, abodeabidedтэсэх, тэвчих
arisearosearisenүүсэх, бий болох
awakeawoke, awakenedawokenсэрээх
bewas/werebeenбайх
bearborebornтэвчих, даах, тэсвэрлэх
beatbeatbeatenцохих, нүдэх, дэлдэх
becomebecamebecomeболох
befallbefellbefallenболох, тохиолдох
begetbegotbegottenтөрүүлэх
beginbeganbegunэхлэх
beholdbeheldbeheldажиглах, анхаарах
bendbentbentтахийлгах, нугалах
bereavebereft, bereavedbereft, bereavedсалгах, алга болгох
beseechbeseeched, besoughtbeseeched, besoughtгуйх шалгах
besetbesetbesetбүслэх, хүрээлэх
bestridebestrodebestriddenморонд мордох, алцайх
betbetbetмөрийцөх
betakebetookbetakenхүргэх, хандах
bid (offer amount)bidbidүнэ хаях
bid (farewell)bid / badebiddenхагацах, салах
bindboundboundхүлэх, боох, баглах
bitebitbitten хазах, зуух
bleedbledbledцус алдах
blessblest, blessedblest, blessedерөөх адислах
blowblewblownүлээх, салхилах
breakbrokebrokenхагарах, цуурах
breedbredbredүржүүлэх, өсгөх
bringbroughtbroughtавч ирэх
broadcastbroadcast / broadcastedbroadcast / broadcastedнэвтрүүлэх (ТВ, радиогоор)
browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeatсүрдүүлэх, айлгах
buildbuiltbuiltбарих (барилга)
burnburned / burntburned / burntшатах
burstburstburstтэсрэх, хагарах
bustbustbustэвдлэх, хэмхлэх
buyboughtboughtхудалдаж авах
castcastcastшилэгдэх, сонгогдох
catchcaughtcaughtбарьж авах
chidechided / chidchided / chidзагнах, зэмлэх
choosechosechosenсонгох
cleavecleaved/ cleftcleaved/ cleft / clove / clovenхагалах, хагарах
clingclungclungнаалдах, зуурах, барьцалдах
clotheclothed / cladclothed / cladхувцаслах
comecamecomeирэх
costcostcostүнэлэх
creepcreptcreptмөлхөх, гэтэх
crossbreedcrossbredcrossbredэрлийзжүүлэх
crowcrowed / crewcrovedхөөрөх, онгирох
cutcutcutзүсэх, таслах
daydreamdaydreamed / daydreamtdaydreamed / daydreamtмөрөөдөх, гөлрөх
dealdealtdealtхудалдах, тохиролцох
digdugdugухах, малтах
disprovedisproveddisproved / disprovenбурууг нь тогтоох, няцаах
divedove / diveddivedшумбах
dodiddoneхийх
drawdrewdrawnзурах
dreamdreamed / dreamt dreamed / dreamt мөрөөдөх, зүүдлэх
drinkdrankdrunkуух
drivedrovedrivenжолоодох
dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelledамь зуух, үлдэх, орших
eatateeatenидэх
fallfellfallenунах
feedfedfedтэжээх, хооллох
feelfeltfeltмэдрэх
fightfoughtfoughtтулалдах
findfoundfoundхайх
fit fit / fittedfit / fittedтохирох, таарах
fleefledfledзугтах, дүрвэх
flingflungflungчулуудах, шидэх, хаях
floodlightfloodlitfloodlitгэрэлтүүлэх
flyflewflownнисэх
forbidforbadeforbiddenхорих, цээрлэх
forbearforboreforborneхүлэх
forecastforecastforecastурьдчилан хэлэх
forego forewentforegoneболоод өнгөрөх
foreseeforesawforeseenтаамаглах
foretellforetoldforetoldурьдчилан хэлэх, зөгнөх
forgetforgotforgotten / forgot мартах
forgiveforgaveforgivenөршөөх, уучлах
forsakeforsookforsakenхаях, орхих
freezefrozefrozenхөлдөх
frostbitefrostbitfrostbittenхөлдөөх
forswearforsworeforswornтангаргаасаа буцах
gainsaygainsaidgainsaidүгүйсгэх, татгалзах
getgotgotten / gotолох
girdgirded, girtgirded, girtбүслэх, хүрээлэх
hamstringhamstring /hamstrunghamstring /hamstrungэрэмдэг болгох
hand-feedhand-fedhand-fedгараараа хооллох
handwritehandwrotehandwrittenгараараа бичих
hanghunghungөлгөх, дүүжлэх
havehadhadбайх
hearheardheardсонсох
heaveheaved / hoveheaved / hoveөргөх
hewhewedhewn / hewedцавчих
hidehidhiddenнуух
hithithitцохих
holdheldheldбарих
hurthurthurtөвдөх
givegavegivenөгөх
gowentgoneявах
grindgroundgroundнунтаглах, үйрүүлэх
growgrewgrownөсөх, ургах
inbreedinbredinbredэрлийзжэх
inlayinlaidinlaidшигтгэх, суулгах
inputinput / inputtedinput / inputtedнэмж оруулах, хийх
interbreedinterbredinterbredэрлийзжэх
interweaveinterwove / interweavedinterwove / interweavedорооцолдуулах
interwindinterwoundinterwoundсүлжих
jerry-buildjerry-builtjerry-builtбарих байгуулах, яаруу сандруу босгох
keepkeptkeptхадгалах
kneelknelt / kneeledknelt / kneeledсөхрөх, өвдөглөх
knitknitted / knitknitted / knitнэхэх
knowknewknownмэдэх
laylaidlaidтавих, дэлгэх
leadledledудирдах, хошуучлах
leanleaned / leantleaned / leantналуулах, түшүүлэх
leapleaped / leaptleaped / leaptдавж харайх
learnlearned / learnt learned / learnt сурах
leaveleftleftорхих, явах
lendlentlentзээлэх
letletletорхих, явуулах
lielaylainхэвтэх
lie liedliedхудлаа хэлэх
lightlit / lightedlit / lightedгэрэлтүүлэх
lip-readlip-readlip-readамны хайрцгаар унших
loselostlostхаях, гээх, төөрөх
makemademadeхийх
meanmeantmeantтийм утгатай байх
meetmetmetуулзах
miscastmiscastmiscastбуруу сонголт хийх
misdealmisdealtmisdealtбулхай гаргах, буруу юм хийх
misdomisdidmisdoneандуурах, алдаа гаргах
mishearmisheardmisheardбуруу сонсох
mislaymislaidmislaidхаа нэгтээ тавих
misleadmisledmisledсамууруулах, будилуулах
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodбуруугаар ойлгох
miswritemiswrotemiswrittenалдаатай бичих
mowmowedmowed / mownхяргах, тайрах
offsetoffsetoffsetхохиролгүй болгох, нөхөн төлбөр өгөх
outbidoutbidoutbidмөнгөөр зодох
outbreedoutbredoutbredөөр өөр төрлийг эрлийзжүүлэх
outdooutdidoutdoneдавж гарах
outdrawoutdrewoutdrawnгаргах, сугалах
outdrinkoutdrankoutdrunkхэтрүүлэн уух
outdriveoutdroveoutdrivenтүрүүлэх
outfightoutfoughtoutfoughtдийлэх
outflyoutflewoutflownнисэн одох
outgrowoutgrewoutgrownхэтрэх, багтахаа болих
outleapoutleaped / outleaptoutleaped / outleaptилүү сайн харайх, дэлбэрэх
outlieoutliedoutliedхудлаа ярих
outrideoutrodeoutriddenхамгаалах
writewrotewrittenбичих
wringwrungwrungмушгих
withstandwithstoodwithstoodтэсэж гарах
withholdwithheldwithheldбиеэ барих
withdrawwithdrewwithdrawnТатгалзах
windwoundwoundсалхилах
winwonwonЯлах
whet whettedwhettedүзүүрлэх, хурцлах
wetwet / wettedwet / wettedноргох
weepweptweptбаярласандаа уйлах
wedwed / weddedwed / weddedгэрлүүлэх
weavewove / weavedwoven / weavedнэхэх, сүлжих
wearworewornөмсөх
waylaywaylaidwaylaidзамаас нь барих, отох
wakewoke / wakedwoke / wakedсэрэх
upsetupsetupsetсамууруулах
upholdupheldupheldтуслах, тэтгэх
unwindunwoundunwoundзадлах
unweaveunwove / unweavedunwove / unweavedхөвөх
unstringunstrungunstrungуур уцаарыг хөдөлгөх
unstickunstuckunstuckнурах, наалтыг ховхлох
unslingunslungunslungтайлах, салгаж авах
unsewunsewedunsewn / unsewedсалгах, урах
unlearnunlearned / unlearntunlearned / unlearntмуу зуршлаас хагацах, сурснаа мартах
unknitunknitted / unknitunknitted / unknitбулчингаа сулруулах
unfreezeunfrozeunfrozenгэсгээх
undoundidundoneбуцаах
underwriteunderwroteunderwrittenсанхүүжүүлэх
undertakeundertookundertakenхийх, гүйтэцтгэх
understandunderstoodunderstoodойлгох
undersellundersoldundersoldбусдаас хямд зарах
underlieunderlayunderlainхалхлагдах, нуугдах, давуу эрх эдлэх
undergounderwentundergoneоруулах
underfeedunderfedunderfedхагас өлсгөлөн байх
undercutundercutundercutцохих
underbidunderbidunderbidилүү доогуур үнээр санал болгох, хямд үнээр зарах
unclotheunclothed / uncladunclothed / uncladтайлах
unbindunboundunboundтайлах
unbendunbentunbentтэнийлгэх, тэгшлэх
typewritetypewrotetypewrittenбичгийн машинаар бичих
typesettypesettypesetүсэг өрөх
typecasttypecasttypecastнэг төрлийн дүрд жүжигчдийг хуваарилах
treadtrodtrodden / trodхарьцах, хандах
thrustthrustthrustтүлхэх, шургуулах
throwthrewthrownшидэх, чулуудах, хаях
thinkthoughtthoughtбодох
test-flytest-flewtest-flownтуршилтын нислэг
test-drivetest-drovetest-drivenтуршин жолоодох
telltoldtoldхэлэх
telecasttelecasttelecastтелевизээр нэвтрүүлэх
teartoretornурах, тасдах
teachtaughttaughtзаах
taketooktakenавах
swingswungswungсавлуулах
swimswamswumсэлэх
swellswelledswollen / swelledөсгөх, нэмэгдүүлэх
sweepsweptsweptшүүрдэх
sweatsweat / sweatedsweat / sweatedхөлрөх, уурших, цантах
swearsworeswornтангараглах
sunburnsunburned / sunburntsunburned / sunburntнаранд түлэгдэх
subletsubletsubletдам түрээслэх
strivestrove / strivedstriven / strivedзүтгэх, чармайх
stringstrungstrungчавхдас хийх
strikestruckstrickenмөргөх
stridestrodestriddenхол хол алхах
strewstrewedstrewn / strewedтарааж шидлэх
stinkstunk / stankstunkүмхий ханхлах
stingstungstungхатгах, ороолгох
stickstuckstuckдүрэх, хатгах
stealstolestolenхулгайлах
standstoodstoodзогсох, тулах
springsprang / sprungsprungбуулгах, мултлах
spreadspreadspreadтархах
spoon-feedspoon-fedspoon-fedхалбагаар хооллох
spoilspoiled / spoilt spoiled / spoilt Баллах, нураах
splitsplitsplitхагалах, англайгах
spitspit / spatspit / spatтургих, бургих, оргилох
spinspunspunэргэлзэх
spillspilled / spilt spilled / spilt асгарах, дусагнах
spendspentspentүрэх, зарцуулах
spellspelled / speltspelled / speltүсэглэх
speedsped / speededsped / speededхурдлах
speakspokespokenярих
smitesmotesmittenзовох, тарчлах
sowsowedsown / sowedсуулгах, тарих
sneaksneaked / snucksneaked / snuckгэтэх
smellsmelled / smeltsmelled / smeltүнэртэх
slitslitslitхангалах, ангайлгах
slinkslinked / slunkslinked / slunkсэм орох
slingslungslungшидэх, чулуудах, хаях
slideslidslidгулсах
sleepsleptsleptунтах
slay slayedslayedхөгжөөх
slayslew / slayedslain / slayedцавчих, хөнөөх
sitsatsatсуух
sinksank / sunksunkживэх
singsangsungдуулах
sight-readsight-readsight-readнот харж дуулах
shriveshrived / shroveshrived / shrivenхорчийлгох
shutshutshutхаах, битүүлэх
shrinkshrank / shrunkshrunkагших
showshowedshown / showedүзүүлэх, харуулах
shootshotshotбуудах, харвах
shitshit / shat / shittedshit / shat / shittedдэмийрэх
shineshined / shone shined / shone гэрэлтэх
shedshedshedгуужих
shearshearedsheared / shornхяргах
shaveshavedshaved / shavenхусах
shakeshookshakenсэгсрэх
sewsewedsewn / sewedоёх
setsetsetтохируулах, тааруулах
sendsentsentилгээх
sellsoldsoldзарах, борлуулах
seeksoughtsoughtхүрэхийг хичээх
seesawseenхарах
saysaidsaidхэлэх
sawsawedsawed / sawnхөрөөдөх
sand-castsand-castsand-castэлс рүү асган цутгах
runranrunгүйх
roughcastroughcastroughcastноороглох
riseroserisenбосох, мандах
ringrangrungхангинах
rideroderiddenУнах (морь)
ridridridсуллах, хаях
rewriterewroterewrittenхэвлэлд бэлтгэх, сийрүүлэх
rewindrewoundrewoundороох, хураах
rethinkrethoughtrethoughtдахин бодож үзэх
rendrentrentурах, таслах
rewakerewoke / rewakedrewoke / rewakedдахин сэрээх
retrofitretrofitted / retrofitretrofitted / retrofitтөхөөрөмжийг боловсронгуй болгон өөрчлөх
retellretoldretoldдахин тоолох, хүүрнэх
retakeretookretakenдахин зураг авах, булаан авах
resitresatresatдахин шалгалт өгөх
resetresetresetхуучин байдалд нь оруулах
resellresoldresoldдам хийх, дахин худалдах
rerunrerunrerunдахин нэвтрүүлэх
rereadrereadrereadдахин унших
repayrepaidrepaidтөлөх, хариулах, илүү төлөх
remakeremaderemadeдахин хийх
relightrelit / relightedrelit / relightedдахин асаах
relayrelaidrelaidдамжуулах
rehearreheardreheardхэргийг дахин авч хэлэлцэх
refitrefit / refittedrefit / refittedдахин тоноглох
redrawredrewredrawnөр төлөх баталгааг илгээх, шинээр ноороглох
redoredidredoneдахин хийх
recastrecastrecastдүрийг дахин хуваарилах
rebuildrebuiltrebuiltшинэчлэн босгох
rebroadcastrebroadcastrebroadcastдамжуулан нэвтрүүлэх, нэвтрүүлгийг давтах
rebindreboundreboundхавтаслах
readreadreadунших
quitquit / quittedquit / quittedдуусгах, болих
quick-freezequick-frozequick-frozenхурдан хөлдөөх
putputputтавих
proveprovedproven / provedбатлах
proofreadproofreadproofreadалдааг хянан унших, хянан засварлах
presetpresetpresetурьдаас тогтоох
presellpresoldpresoldбүтээгдэхүүнийг худалдаанд гарахаас нь өмнө сурталчлах
prepayprepaidprepaidурьдчилан төлөх
pleadpleaded / pledpleaded / pledхүсэх, хүсэлт гаргах, мэдэгдэх
paypaidpaidтөлөх
partakepartookpartakenоролцох
overwriteoverwroteoverwrittenдавхарлаж бичих
overwindoverwoundoverwoundэргүүлэх
overthrowoverthrewoverthrownунагах
overthinkoverthoughtoverthoughtхэтрүүлэн бодох
overtakeovertookovertakenгүйцэж түрүүлэх
overspilloverspilled / overspilt overspilled / overspilt халих
overspendoverspentoverspentүрж дуусгах, хэт их мөнгө зарах
overspeakoverspokeoverspokenдэмий ярих, хэтрүүлэн ярих
oversleepoversleptoversleptунтаж өнгөрүүлэх, хэт унтах
overshootovershotovershotонохгүй байх
oversewoversewedoversewn / oversewedзахлах, захалж оёх
overselloversoldoversoldөөрийн нөөцөөс илүү зарах
overseeoversawoverseenхянах, ажиглах
overrunoverranoverrunгүйцэж түрүүлэх,
overrideoverrodeoverriddenхүчингүй болгох, үл хэрэгсэх
overpayoverpaidoverpaidнэмж төлөх, өндөр үнэ өгөх
overlayoverlaidoverlaidдавхарлах
overhearoverheardoverheardяриа чагнах, санамсаргүй сонсох
overhangoverhungoverhungөнгийх
overfeedoverfedoverfedхэтрүүлэн идүүлэх
overeatoverateovereatenхэт идэх, бялуурах
overdrinkoverdrankoverdrunkархинд орох, хэт их уух
overdrawoverdrewoverdrawnхэтрүүлэх, өсгөн ярих
overdooverdidoverdoneдэндүүлэх, дэгсдүүлэх
overcomeovercameovercomeдавах, дийлэх
overcastovercastovercastгадуурхагдах
overbuyoverboughtoverboughtхэт үнэтэй худалдан авах, хэт олныг худалдан авах
overbuildoverbuiltoverbuiltхэт барилгажуулах
OverbeatOverboreOverbornзахирагдах
overbreedoverbredoverbred
outrunoutranoutrunардаа орхих
outselloutsoldoutsoldсайн борлогдох
outshineoutshined / outshoneoutshined / outshoneгэрэлтэх
outshootoutshotoutshotилгээх, явуулах
outsingoutsangoutsungхашхиран дуулах
outsleepoutsleptoutsleptхэт унтах
outsmelloutsmelled / outsmeltoutsmelled / outsmeltдавж үнэртэх
outspeakoutspokeoutspokenил тод саналаа илэрхийлэх, шууд хэлэх
outspeedoutspedoutspedилүү хурдлах
outspendoutspentoutspentтөлөвлөснөөс ихийг зарцуулах
outswearoutsworeoutswornхэл амаараа бусдаас илүү байх
outthinkoutthoughtoutthoughtзальдах, сэтгэн бодох чадвараар илүү байх
outthrowoutthrewoutthrownгаргаж хаях
outwriteoutwroteoutwrittenбусдаас илүү бичих
overbidoverbidoverbidүнэ цохих
misreadmisreadmisreadбуруу унших
misspeakmisspokemisspokenбуруу ярих
misspellmisspelled / misspeltmisspelled / misspelt буруу үсэглэх, бичгийн алдаа гаргах
misspendmisspentmisspentүрэн таран хийх
mistakemistookmistakenалдаа гаргах
X